Official

Nisan 5, 2023 Yazarı admin 0

“Official” kelimesi İngilizce menşeli bir lafız olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “uhde” veya “iş” valörına hasılat. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na derece uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda dümen ve hükümet konulerinde kullanılırdı.

Midi Çağ süresince, “official” kelimesi, hükümet veya kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tarif etmek sinein kullanılmaya esaslandı. Bu görevliler, örneğin devlet daireleri veya kiliselerde çeşitli konulerle mesul olan kişilerdi.

Giderek, “official” kelimesi elan geniş anlamlar kazandı ve resmi veya mezun bir konumda mevcut herhangi bir kişyavuz tarif etmek sinein kullanılmaya esaslandı. Günümüzde, “official” kelimesi ekseriya hükümet, spor veya iş dünyası üzere resmi bir konumda mevcut kişgelecek veya kurumları tarif etmek sinein kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Giderek, lafız resmi veya mezun bir konumda mevcut herhangi bir kişyavuz tarif etmek sinein kullanılmaya esaslamıştır.